Vi är FBP

Finska kvalitetsprodukter som håller

About

Expertis genom eget kunnande

 

Vi är FB Pontoons, ett familjeföretag från Björneborg. Vi inledde verksamheten år 2009 med vattenbyggnads-, skogsbruks- och jordbyggnadsarbeten, tonvikten ligger numera på vattenbyggnad. Vi har många långvariga relationer med nöjda kunder, och idag bygger och säljer FB Pontoons högklassig och hållbar vattenbyggnadsutrustning.

Vi är en trygg partner – vi har lång erfarenhet av entreprenadbranschen, och har därför en ovanligt djupgående förståelse för våra kunders behov. Vi sätter alltid kundtillfredsställelsen i första rummet och tar väl hand om våra kunder även efter leverans.

Vi tillverkar förstklassiga finska produkter. Vi använder endast kvalitetscertifierade material, dessutom avspeglas vår branscherfarenhet i produkterna – vi tar alltid hänsyn till användarsäkerhet samt nationella och internationella bestämmelser som rör produkterna.

 

Våra verksamhetsutrymmen ligger i Östersjöns omedelbara närhet. Leverans av våra produkter sker effektivt tack vare den direkta vattenleden ut till havet.

Redan tio års

branscherfarenhet

10

Sjösätter 900 000 kg stål om året

533 nöjda kunder

Tio års branscherfarenhet

Blev du intresserad av våra produkter och företaget? Kontakta oss!

FB Pontoons erbjuder säkra och hållbara fartyg för vattenbyggnadsbranschen. Alla våra fartyg är finska och omfattas av garanti. När det gäller våra produkter satsar vi alltid på användarsäkerhet och högklassiga material, och ser till att olika föreskrifter och bestämmelser följs. Vi har många nöjda kunder som vi tar väl hand om även efter leverans. Kunderna är viktiga samarbetspartners för oss. Tack vare vår erfarenhet inom byggbranschen förstår vi deras behov bättre än många av våra konkurrenter.

 

Våra verksamhetsutrymmen ligger i Östersjöns omedelbara närhet. Leverans av våra produkter sker effektivt tack vare den direkta vattenleden ut till havet.

FB Pontoons levererar fartyg för vattenbyggnadsbranschen, liksom ett brett utbud av tillbehör – snabbt och smidigt vart som helst i världen.

Kontakta vår kunniga personal så kartlägger vi tillsammans dina behov!

Amfibiepontoner – från oss högklassiga och hållbara amfibiepontoner till grävmaskiner

Bekanta dig med produkterna

Fartyg runt om i världen

Läs mer

Flytande plattformar, pontoner och pråmar tryggt från oss – med garanti

Läs mer

Finska bogserbåtar med snabb leverans

Läs mer

{

”Service och garantiärenden fungerar bra, oavsett land. FB Pontoons servicegäng är alltid redo att hoppa in bakom ratten och rycka in där hjälp behövs.”

FB Pontoons kund

Trust